Yargıtay onama kararı ne zaman kesinleşir ?

yargıtay’da bulunan dosyanız onaylandığında ne zaman kesinleşir, yargıtay onama kararı ne zaman kesinleşir, yargıtay dosya kesinleşmesi nasıl olur ?

yerel mahkemede devam eden bir mahkemeniz var diyelim, bu mahkemeden ceza aldınız ve 7 günlük yasal süre içerisinde yerel mahkemenin size verdiği cezaya itiraz ettiniz, dosyanız yargıtaya gitti… aradan geçen 1,5 ya da 2 sene. (bu süre daha fazla olabileceği gibi daha azda olabilir. hiç kimse size kesin bir tarih veremez. bu süre ortalama olarak 1 ya 2 sene arasında değişmektedir) sonra bir baktınız yargıtaya giden dosyanız onaylanmış ama sizin bundan haberiniz bile yok.

peki yargıtay onama kararı verdiği anda davanız ne zaman kesinleşir ?

yargıtay, yerel mahkemenizden çıkan kararı onaylarsa DİKKAT onama tarihi itibariyle cezanız kesinleşir. kesinleşen bu ceza için dosya sahibine yani size herhangi bir tebliğ edilmez yargıtay nedendir bilmem buna gerek görmüyor. çünkü CMK.da karar düzeltme yolu yok. düzeltme ancak (yani yargıtayın onadığı cezaya itiraz) CMK. 308 gereğince; yargıtay cumhuriyet başsavcısı, re’sen veya istem üzerine, ilamın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yargıtay ceza genel kuruluna itiraz edebilir.